Ekonomi

Bugün Resmi Gazete’de (27.10.2023)

YÖNETİM VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
DÜZENLEMELER
–– Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bilecik Pir Edebali Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
BİLDİRİ
–– Menkul Kıymet Kuruluş Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/29)
KARAR
–– Su İşleri Tescil Komisyonu Kararı
ADLİ DAİRE
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2023 tarih ve E:2022/70, K:2023/152 sayılı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2023 tarih ve E:2022/102, K:2023/154 sayılı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/10/2023 tarih ve 2023/53898 Başvuru Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/7/2023 tarih ve 2020/36248 Başvuru Sayılı Kararı
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 19/10/2023 tarih ve 1460 sayılı Kararı
REKLAM BÖLÜMÜ
a – Adli Duyurular
b – Artırım, Azaltım ve İhale İlanları
c – Çeşitli Reklamlar
– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu